Press Photos

1. Ensemble Ambrosius (PDF 3160 kB)

On top: Olli Virtaperko, Veli Kujala
In middle: Ere Lievonen, Eija Kankaanranta
In front: Susanne Kujala, Eira Karlson, Joni Leino

Photographer Tiina Kokko, 2010

2. Ensemble Ambrosius (JPG 7660 kB)

Photographer Jorma Airola, 2010

3. Olli Virtaperko (JPG, 750 kB)
– Metrix promo picture 2002

Photographer Okko Oinonen

4. Olli Virtaperko (JPG 480 kB)

Photographer Arto Talme

5. The Zappa Album (JPG, 600 kB)
– Album cover

Graphic design:
Johannes Norrman,
2000

6. Metrix (JPG, 540 kB)
– Album cover

Graphic design: Johannes Norrman,
photo: Okko Oinonen, 2002

 

Ensemble Ambrosius © 2001-2022 • https://www.ensembleambrosius.com